Naše společnost je schopna nejen Vaše stavby kvalitně realizovat, ale i ohlídat.

Jsme schopni pro Vás zajistit všechny tři druhy existujících dozorů:

Autorský dozor

Technický dozor investora

Stavební dozor